Je kan op de wachtpost terecht voor:

  • Snijwonden en hechtingen
  • Kleine ongevallen
  • Plotse ernstige ziekte
  • Kind met koorts
  • Allergische reacties
  • Acute sportletsels en verstuikingen

De wachtpost dient NIET voor:

  • Niet-dringende medische problemen
  • Preventieve onderzoeken (vaccinaties, gynaecologisch onderzoek, aanvragen voor een bloedonderzoek of screeningsmammografie, …)
  • Voorschriften chronische medicatie (anticonceptie, bloeddruk- en kalmeermiddelen, …)
  • Allerlei niet-dringende attesten